Vítejte

UPOZORNĚNÍ!
V současné době se jedná již o ukončený projekt. Projekt byl  ukončen k 31.5.2012.

Informace zde poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy a legislativních prací k 1. 1. 2012. Ačkoliv v pracovním právu k zásadním změnám nedošlo, mohou některé informace zde uvedené být zastaralé. Aktualizace probíhá v závislosti na kapacitách organizace.

Nicméně věříme, že informace a vzory uvedené na těchto stránkách Vám budou i nadále ku pomoci.

Informační letáček Nejčastější problémy v zaměstnání a na trhu práce

Nejčastější dotazy a vzory:


Iuridicum Remedium, o.s. v rámci realizace projektu Profesionální právní pomoc při vstupu a setrvání na trhu práce shromáždilo nejčastější dotazy, se kterými se na nás naši klienti v oblasti pracovního práva obracejí. Na těchto stránkách Vám proto přinášíme odpovědi na tyto nejčastější dotazy spolu se vzory dopisů a podání, které mohou zaměstnanci při řešení svých problémů využít. Věříme, že Vám budou tyto informace efektivním nástrojem při řešení Vašich pracovněprávních problémů.

Disclaimer:

Ačkoliv jsme obsahu informací publikovaných na těchto stránkách věnovali nejvyšší možnou pozornost, mají informace zde obsažené pouze informativní charakter. IuRe neodpovídá za správnost a úplnost informací, zejména ne takových, které byly převzaty z externích zdrojů, za jejich přesnost, včasnost ani úplnost, za důsledky spoléhání na tyto informace, ani za škodu eventuálně vzniklou v důsledku použití informací.

Publikované vzory a praktické návody mají charakter obecných doporučení a nepokrývají všechny v praxi myslitelné případy. V případě použití vzoru podání z těchto Praktických nástrojů pro zaměstnance bez konzultace s advokátem či právníkem, IuRe negarantuje správnost daného postupu v jednotlivém konkrétním případě. Informace zde poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy a legislativních prací k 1. 1. 2012.

 Autorskoprávní licence Creative Commons:

1.Obsah této publikace chráněný autorskými právy lze volně užít, avšak pouze pro nekomerční účely.

2. Při použití informací nebo při jejich další publikaci uvádějte prosím vždy autora - Iuridicum Remedium, o.s.

3. Pokud obsah chráněný autorským právem užíváte či z něj vycházíte, může být výsledné dílo šířeno pouze podle stejné licence, tedy CC licence.

4. O použití díla informujte autora pomocí e-mailu iure@iure.org či jinak dle kontaktních údajů.Podpořili nás:
O našem projektu se více dozvíte na: http://www.esfcr.cz/projekty/profesionalni-pravni-pomoc-pri-vstupu-a-setrvani-na-trhu


Jooble.org - Nabídky práce dle regionů

Jooble.org - 
Nabídky práce podle regionů.

Pokud není u článku uvedeno jinak, veškerý obsah podléhá licenci Creative Commons - CC-BY-NC-SA  2009 – 2012, Iuridicum Remedium, o. s.